Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Phụ huynh VĐV bơi TP.HCM mòn mỏi chờ câu trả lời từ Ban thanh tra

Logo Lao Động Của THIÊN LỘC của Lao Động | Trang chiếu 1 / 1: Bà Diệp Thị Viên Phượng, mẹ Nguyễn Diệp Phương Trâm đứng đơn riêng với tư cách phụ huynh VĐV Nguyễn Diệp Phương Trinh - tố cáo Trung tâm Yết Kiêu và được chấp nhận đơn ngày 17.8.2016. Ảnh: THIÊN LỘC

Bà Diệp Thị Viên Phượng, mẹ Nguyễn Diệp Phương Trâm đứng đơn riêng với tư cách phụ huynh VĐV Nguyễn Diệp Phương Trinh - tố cáo Trung tâm Yết Kiêu và được chấp nhận đơn ngày 17.8.2016. Ảnh: THIÊN LỘC
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon