Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Siêu vũ khí môtô gắn súng máy 6 nòng M134

Logo VTC VTC 29/03/2017 VTC News

Yamaha R1 lắp súng máy M134 minigun có thể nhả đạn khi đang di chuyển với tốc độ cao. Trong tương lai, nhà sản xuất dự định sẽ lắp thêm hệ thống điều khiển hỏa lực cùng thiết bị chỉ thị mục tiêu laser.

Yamaha R1 lắp súng máy M134 minigun có thể nhả đạn khi đang di chuyển với tốc độ cao. Trong tương lai, nhà sản xuất dự định sẽ lắp thêm hệ thống điều khiển hỏa lực cùng thiết bị chỉ thị mục tiêu laser.
© Được VTC cung cấp

Video: Yamaha R1 Superbike nhả đạn.

>>> Đọc thêm: 10 loại vũ khí Nga làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon