Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thu nhập "khủng" của các sao bóng đá cùng những cáo buộc gian lận

Logo VietnamPlus VietnamPlus 08/12/2016
© Được VietnamPlus cung cấp

Bên cạnh tiền lương, tiền thưởng ở mức cao chót vót, thu nhập "khủng" của các sao bóng đá đôi khi còn bao gồm cả số tiền thu nhập bị tố "che giấu."

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon