Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trọng tài va cầu thủ, bực mình rút thẻ đỏ đuổi luôn khỏi sân

Logo VTC VTC 04/01/2017 VTC News
Trọng tài va cầu thủ, bực mình rút thẻ đỏ đuổi luôn khỏi sân © VTC News Trọng tài va cầu thủ, bực mình rút thẻ đỏ đuổi luôn khỏi sân

Danilo Pereira không thể tưởng tượng được trong sự nghiệp lại phải nhận một tấm thẻ đỏ vô duyên đến vậy. Trọng tài chính chạy giật lùi, vô tình va vào Danilo lúc đó đang mải nhìn về cuối sân. Ông trọng tài cho rằng mình bị chơi xấu nên lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đuổi tiền vệ của Porto ra khỏi sân.

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon