Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp: Bốc thăm vòng knock-out Champions League

Logo VTC VTC 12/12/2016 VTC News
Trực tiếp: Bốc thăm vòng knock-out Champions League © VTC News Trực tiếp: Bốc thăm vòng knock-out Champions League

*  Trực tiếp lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League từ 18h.

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon