Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp Man City vs Swansea

Logo VTC VTC 05/02/2017 VTC News

* Trực tiếp bóng đá Anh Man City vs Swansea từ 20h30

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon