Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp Man Utd - Man City

Logo VTC VTC 10/09/2016 VTC News
Trực tiếp Man Utd - Man City © VTC News Trực tiếp Man Utd - Man City

* Trực tiếp MU-Man City từ 18h30

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon