Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp tứ kết U16 Châu Á: U16 Việt Nam vs U16 Iran

Logo VTC VTC 25/09/2016 VTC News
Trực tiếp tứ kết U16 Châu Á: U16 Việt Nam vs U16 Iran © VTC News Trực tiếp tứ kết U16 Châu Á: U16 Việt Nam vs U16 Iran

 * Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Iran từ 17h30 

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon