Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp TP.HCM - Hà Nội

Logo VTC VTC 22/01/2017 VTC News

 Trực tiếp TP.HCM - Hà Nội từ 17h30

>>> Đọc thêm: Cuối cùng Công Vinh vẫn chỉ là chủ tịch CLB kiểu Việt Nam

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon