Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

Logo VTC VTC 13/11/2016 VTC News
Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan © VTC News Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

 * Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan từ 15h

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon