Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên

Logo VTC VTC 06/10/2016 VTC News
Trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên © VTC News Trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên

* Trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên từ 18h

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon