Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực tiếp: Xuân Trường đá chính cho Gangwon

Logo VTC VTC 01/07/2017 VTC News

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon