Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Vô tình dùng doping, Maria Sharapova được giảm thời gian “treo vợt”

Logo Lao Động Của VIỆT ANH của Lao Động | Trang chiếu 1 / 2: Vô tình dùng doping, Maria Sharapova được giảm thời gian “treo vợt”

Vô tình dùng doping, Maria Sharapova được giảm thời gian “treo vợt”
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon