Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Đệ tử Pierre Francois Flores hút thuốc lào, ho sặc sụa

Logo VTC VTC 14/07/2017 VTC News

Video đệ tử Francois Flores thử hút thuốc lào

 

Nội dung theo dõi tiếp theo
TIẾP THEO
TIẾP THEO

>>> Đọc thêm: ‘Võ sư Đoàn Bảo Châu đứng tấn không vững thì đánh gì?’

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon