Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Đội trưởng Samphaodi san bằng tỷ số cho U21 Thái Lan

Logo VTC VTC 25/12/2016 VTC News
Video: Đội trưởng Samphaodi san bằng tỷ số cho U21 Thái Lan © VTC News Video: Đội trưởng Samphaodi san bằng tỷ số cho U21 Thái Lan

 Video: U21 Thái Lan san bằng tỷ số 

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon