Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Bàn thắng bị từ chối đáng tiếc của Zlatan Ibrahimovic

Logo VTC VTC 31/12/2016 VTC News

 Video: Bàn thắng bị từ chối đáng tiếc của Zlatan Ibrahimovic  

Ibrahimovic có pha bóng xử lý đẳng cấp

Ibrahimovic có pha bóng xử lý đẳng cấp
© Được VTC cung cấp

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon