Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video bóng bàn kinh điển: Hơn 700 lượt chạm, 10 phút đối kháng

Logo VTC VTC 28/02/2017 VTC News

Với hơn 700 lượt chạm bóng và 10 phút thi đấu liên tục, pha bóng của Li Jie và Hitomi Sato xứng đáng là kinh điển trong làng bóng bàn.

 Video Bóng bàn kinh điển: hơn 700 lượt chạm, 10 phút giằng co

Video bóng bàn kinh điển: Hơn 700 lượt chạm, 10 phút đối kháng VTC News

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon