Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Cú đá kỹ thuật tạo nên siêu phẩm của Quang Hải - Hà Nội FC

Logo VTC VTC 07/01/2017 VTC News

 Video: Cú đá kỹ thuật tạo nên siêu phẩm của Quang Hải - Hà Nội FC

TIẾP THEO
TIẾP THEO

]]>

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon