Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Cầu thủ Hải Phòng lắc đầu kỹ thuật, kết liễu HAGL

Logo VTC VTC 13/01/2017 VTC News

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon