Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video clip trận Thái Lan thắng Indonesia 4-2

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ 19/11/2016 Tuoi Tre
Quốc hội chưa phê phán ai như phê phán ông Vũ Huy Hoàng © Tuoi Tre Quốc hội chưa phê phán ai như phê phán ông Vũ Huy Hoàng

[VIDEO id="1479552768920" logo="false" alt="Video clip trận Thái Lan thắng Indonesia 4-2. Nguồn: VTV6"]http://static.new.tuoitre.vn/tto/r/2016/11/19/thailand-1479551597.mp4[/VIDEO]

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon