Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Sao Tottenham và những màn bắt tay 'cười ra nước mắt'

Logo VTC VTC 09/02/2017 VTC News

 Video: Sao Tottenham và những màn bắt tay 'cười ra nước mắt'

Video: Sao Tottenham và những màn bắt tay 'cười ra nước mắt' VTC News

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon