Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Từ Hiểu Đông bị cảnh sát bắt trước trận đấu với Thái cực Mã Quốc Bảo

Logo VTC VTC 27/06/2017 VTC News

Video Từ Hiểu Đông bị cảnh sát bắt trước trận đấu

 

TIẾP THEO
TIẾP THEO

Sau hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng, Từ Hiểu Đông đã xuất hiện trở lại bằng trận thách đấu với Chưởng môn Hỗn Nguyên Thái cực Mã Quốc Bảo.

Sau hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng, Từ Hiểu Đông đã xuất hiện trở lại bằng trận thách đấu với Chưởng môn Hỗn Nguyên Thái cực Mã Quốc Bảo.
© Được VTC cung cấp

>>> Đọc thêm: Cung Lê quyết dạy Từ Hiểu Đông một bài học

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon