Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Thẻ đỏ khó hiểu của thủ môn Nguyên Mạnh

Logo VTC VTC 07/12/2016 VTC News
Video: Thẻ đỏ khó hiểu của thủ môn Nguyên Mạnh © VTC News Video: Thẻ đỏ khó hiểu của thủ môn Nguyên Mạnh

 Video: Thẻ đỏ khó hiểu của thủ môn Nguyên Mạnh

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon