Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video trực tiếp chung kết U21 Quốc tế: U21 Thái Lan vs U21 Yokohama

Logo VTC VTC 27/12/2016 VTC News
Video trực tiếp chung kết U21 Quốc tế: U21 Thái Lan vs U21 Yokohama © VTC News Video trực tiếp chung kết U21 Quốc tế: U21 Thái Lan vs U21 Yokohama

* Trực tiếp U21 Thái Lan vs U21 Yokohama từ 18h

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon