Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video trực tiếp Thái Lan vs Singapore

Logo VTC VTC 22/11/2016 VTC News
Video trực tiếp Thái Lan vs Singapore © VTC News Video trực tiếp Thái Lan vs Singapore

 * Trực tiếp Thái Lan vs Singapore từ 15h30

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon