Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: U20 Việt Nam sẵn sàng làm nên lịch sử trước U20 Honduras

Logo VTC VTC 27/05/2017 VTC News

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon