Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video xem trực tiếp AFF Cup 2016: Singapore vs Indonesia

Logo VTC VTC 25/11/2016 VTC News
Video xem trực tiếp AFF Cup 2016: Singapore vs Indonesia © VTC News Video xem trực tiếp AFF Cup 2016: Singapore vs Indonesia

* Trực tiếp Singapore vs Indonesia từ 19h

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon