Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video xem trực tiếp Thái Lan vs Philippines

Logo VTC VTC 25/11/2016 VTC News
Video xem trực tiếp Thái Lan vs Philippines © VTC News Video xem trực tiếp Thái Lan vs Philippines

* Trực tiếp Thái Lan vs Philippines từ 19h

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon