Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video xem trực tiếp U21 HAGL vs U21 Việt Nam

Logo VTC VTC 27/12/2016 VTC News
Video xem trực tiếp U21 HAGL vs U21 Việt Nam © VTC News Video xem trực tiếp U21 HAGL vs U21 Việt Nam

* Trực tiếp U21 HAGL vs U21 Việt Nam từ 15h30

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon