Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia

Logo VTC VTC 07/12/2016 VTC News
Video xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia © VTC News Video xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia

 * Trực tiếp Việt Nam vs Indonesia từ 19h

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon