Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Xem trực tiếp lễ công bố và trao giải thưởng Quả bóng vàng 2016

Logo VietnamPlus VietnamPlus 12/12/2016
© Được VietnamPlus cung cấp

Cristiano Ronaldo đang chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Quả bóng vàng 2016, giải thưởng cho tạp chí France Football tổ chức.

Xem trực tiếp

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon