Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Xem Xuân Trường và đồng đội tập bài lạ ở Nhật Bản

Logo VTC VTC 09/02/2017 VTC News

 Xem Xuân Trường và đồng đội tập bài lạ ở Nhật BảnVTC News

>>> Đọc thêm: Xuân Trường và đồng đội gặp 'ác mộng' ở Nhật Bản

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon