Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đá 20 trận, Thái Lan mới chỉ 1 lần thắng ở Asian Cup

image beaconimage beaconimage beacon