Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đạp thô bạo Văn Kiên, Quế Ngọc Hải bị CLB Viettel treo giò nội bộ

image beaconimage beaconimage beacon