Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Quang Hải sút phạt đẳng cấp thế giới, Việt Nam dẫn Yemen 1-0

image beaconimage beaconimage beacon