Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Hà Nội FC tập trên sân Sơn Đông Lỗ Năng khi tuyết bắt đầu rơi

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VTC

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon