Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

7
°C °F
Nhiều Mây
 • Dễ chịu
 • Gió TTN 3 km/giờ
 • Áp kế 1025.00 mb
 • Tầm nhìn 16 km
 • Độ ẩm 53%
 • Điểm Sương -1°

Dự báo Hàng giờ - Sáu 22

 • 4s

  Có mây

  40%
 • 5s

  Có mây

  30%
 • 6s

  Có mây

  30%
 • 7s

  Có mây

  30%
 • 8s

  Có mây

  20%
 • 9s

  Có mây

  10%
 • 10s

  Có mây

  10%
 • 11s

  Có mây

  10%
 • 12c

  Có mây

  10%
 • 1c

  Có mây

  10%
 • 2c

  Có mây

  10%
 • 3c

  Có mây

  10%
 • 4c

  Có mây

  10%
 • 5c

  Nhiều Mây

  10%
 • 6c

  Nhiều Mây

  10%
 • 7c

  Nhiều Mây

  10%
 • 8c

  Nhiều Mây

  10%
 • 9c

  Nhiều Mây

  10%
 • 10c

  Có mây

  10%
 • 11c

  Có mây

  10%
 • 12s

  Có mây

  10%
 • 1s

  Có mây

  10%
 • 2s

  Có mây

  10%
 • 3s

  Có mây

  10%
image beaconimage beaconimage beacon