Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

-4
°C °F
Có nắng
 • Dễ chịu -4°
 • Gió TN 0 km/giờ
 • Áp kế 1022.00 mb
 • Tầm nhìn 10 km
 • Độ ẩm 77%
 • Điểm Sương -3°

Dự báo Hàng giờ - T3 11

 • 10s

  Có nắng

  0%
 • 11s

  Có nắng

  0%
 • 12c

  Có nắng

  0%
 • 1c

  Có nắng

  0%
 • 2c

  Có nắng

  0%
 • 3c

  Có nắng

  0%
 • 4c

  Có nắng

  0%
 • 5c

  Trời quang

  0%
 • 6c

  Trời quang

  0%
 • 7c

  Trời quang

  0%
 • 8c

  Trời quang

  0%
 • 9c

  Trời quang

  0%
 • 10c

  Trời quang

  0%
 • 11c

  Trời quang

  0%
 • 12s

  Trời quang

  0%
 • 1s

  Trời quang

  0%
 • 2s

  Trời quang

  -1°

  0%
 • 3s

  Trời quang

  -1°

  0%
 • 4s

  Trời quang

  -1°

  0%
 • 5s

  Trời quang

  -1°

  0%
 • 6s

  Trời quang

  -1°

  0%
 • 7s

  Trời quang

  -1°

  0%
 • 8s

  Nhiều Nắng

  0%
 • 9s

  Ít Nắng

  0%
image beaconimage beaconimage beacon