Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

2
°C °F
Ít Mây
 • Dễ chịu
 • Gió ĐB 5 km/giờ
 • Áp kế 1034.00 mb
 • Tầm nhìn 16 km
 • Độ ẩm 63%
 • Điểm Sương -3°

Dự báo Hàng giờ - 14

 • 12s

  Có mây

  0%
 • 1s

  Có mây

  0%
 • 2s

  Có mây

  10%
 • 3s

  Có mây

  10%
 • 4s

  Có mây

  30%
 • 5s

  Tuyết rơi Nhẹ

  50%
 • 6s

  Tuyết rơi Nhẹ

  70%
 • 7s

  Tuyết

  80%
 • 8s

  Tuyết

  90%
 • 9s

  Tuyết

  -1°

  100%
 • 10s

  Tuyết

  -1°

  100%
 • 11s

  Tuyết

  -1°

  100%
 • 12c

  Tuyết

  100%
 • 1c

  Mưa

  100%
 • 2c

  Mưa

  100%
 • 3c

  Mưa

  100%
 • 4c

  Mưa

  100%
 • 5c

  Mưa

  100%
 • 6c

  Mưa

  100%
 • 7c

  Mưa

  100%
 • 8c

  Mưa

  100%
 • 9c

  Mưa

  100%
 • 10c

  Mưa

  100%
 • 11c

  Mưa

  100%
image beaconimage beaconimage beacon