Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

16
°C °F
Mưa Nhỏ
 • Dễ chịu 16°
 • Gió BĐB 6 km/giờ
 • Áp kế 1024.00 mb
 • Tầm nhìn 8 km
 • Độ ẩm 97%
 • Điểm Sương 13°

Dự báo Hàng giờ - CN 23

 • 10c

  Mưa Rào

  15°

  80%
 • 11c

  Mưa Rào

  15°

  80%
 • 12s

  Mưa Rào

  15°

  80%
 • 1s

  Mưa Rào

  15°

  80%
 • 2s

  Mưa

  16°

  80%
 • 3s

  Mưa

  16°

  80%
 • 4s

  Mưa

  15°

  80%
 • 5s

  Mưa Rào

  15°

  80%
 • 6s

  Mưa Rào

  15°

  80%
 • 7s

  Mưa Rào

  15°

  80%
 • 8s

  Mưa

  15°

  80%
 • 9s

  Mưa

  15°

  80%
 • 10s

  Mưa

  15°

  90%
 • 11s

  Mưa

  15°

  90%
 • 12c

  Mưa

  15°

  90%
 • 1c

  Mưa

  16°

  90%
 • 2c

  Mưa

  17°

  100%
 • 3c

  Mưa

  17°

  100%
 • 4c

  Mưa

  17°

  100%
 • 5c

  Mưa Rào

  17°

  100%
 • 6c

  Mưa Rào

  17°

  100%
 • 7c

  Mưa Rào

  17°

  100%
 • 8c

  Mưa Rào

  17°

  100%
 • 9c

  Mưa Rào

  17°

  100%
image beaconimage beaconimage beacon