Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

2
°C °F
Có mây
 • Dễ chịu
 • Gió Đ 6 km/giờ
 • Áp kế 1028.00 mb
 • Tầm nhìn 16 km
 • Độ ẩm 69%
 • Điểm Sương -1°

Dự báo Hàng giờ - Năm 17

 • 1c

  Có mây

  10%
 • 2c

  Có mây

  10%
 • 3c

  Có mây

  20%
 • 4c

  Có mây

  40%
 • 5c

  Tuyết

  70%
 • 6c

  Tuyết

  90%
 • 7c

  Tuyết

  90%
 • 8c

  Tuyết

  80%
 • 9c

  Tuyết

  80%
 • 10c

  Tuyết

  80%
 • 11c

  Tuyết

  90%
 • 12s

  Tuyết

  90%
 • 1s

  Tuyết rơi Nhẹ

  80%
 • 2s

  Tuyết rơi Nhẹ

  80%
 • 3s

  Tuyết rơi Nhẹ

  70%
 • 4s

  Tuyết rơi Nhẹ

  60%
 • 5s

  Tuyết rơi Nhẹ

  50%
 • 6s

  Có mây

  40%
 • 7s

  Có mây

  30%
 • 8s

  Có mây

  20%
 • 9s

  Có mây

  0%
 • 10s

  Nhiều Mây

  0%
 • 11s

  Nhiều Mây

  0%
 • 12c

  Nhiều Mây

  0%
image beaconimage beaconimage beacon