Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

4
°C °F
Ít Nắng
 • Dễ chịu
 • Gió BTB 13 km/giờ
 • Áp kế 1032.00 mb
 • Tầm nhìn 16 km
 • Độ ẩm 50%
 • Điểm Sương -3°

Dự báo Hàng giờ - 14

 • 1c

  Nhiều Mây

  0%
 • 2c

  Nhiều Mây

  0%
 • 3c

  Nhiều Mây

  0%
 • 4c

  Nhiều Mây

  0%
 • 5c

  Nhiều Mây

  0%
 • 6c

  Nhiều Mây

  0%
 • 7c

  Nhiều Mây

  0%
 • 8c

  Nhiều Mây

  0%
 • 9c

  Nhiều Mây

  0%
 • 10c

  Nhiều Mây

  0%
 • 11c

  Có mây

  0%
 • 12s

  Có mây

  0%
 • 1s

  Có mây

  10%
 • 2s

  Có mây

  20%
 • 3s

  Có mây

  20%
 • 4s

  Có mây

  50%
 • 5s

  Tuyết

  70%
 • 6s

  Tuyết

  90%
 • 7s

  Tuyết

  90%
 • 8s

  Tuyết

  100%
 • 9s

  Tuyết

  -1°

  100%
 • 10s

  Tuyết

  -1°

  100%
 • 11s

  Tuyết

  -1°

  100%
 • 12c

  Tuyết

  100%
image beaconimage beaconimage beacon