Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

70
°F °C
Ít Nắng
 • Dễ chịu 70°
 • Gió NĐN 4 dặm/giờ
 • Áp kế 30.13 inch
 • Tầm nhìn 10 dặm
 • Độ ẩm 73%
 • Điểm Sương 57°

Dự báo Hàng giờ - Sáu 25

 • 2c

  Nhiều Mây

  69°

  17%
 • 3c

  Nhiều Mây

  68°

  18%
 • 4c

  Nhiều Mây

  68°

  18%
 • 5c

  Nhiều Mây

  68°

  19%
 • 6c

  Ít Nắng

  66°

  23%
 • 7c

  Ít Nắng

  64°

  27%
 • 8c

  Ít Mây

  61°

  31%
 • 9c

  Nhiều Mây

  60°

  31%
 • 10c

  Nhiều Mây

  58°

  31%
 • 11c

  Nhiều Mây

  57°

  31%
 • 12s

  Mưa Nhỏ

  57°

  34%
 • 1s

  Mưa Nhỏ

  58°

  38%
 • 2s

  Mưa Nhỏ

  58°

  42%
 • 3s

  Mưa Rào

  58°

  42%
 • 4s

  Mưa Rào

  58°

  43%
 • 5s

  Mưa Rào

  58°

  44%
 • 6s

  Ít Mây

  57°

  34%
 • 7s

  Ít Mây

  57°

  25%
 • 8s

  Ít Nắng

  57°

  16%
 • 9s

  Nhiều Mây

  59°

  15%
 • 10s

  Nhiều Mây

  62°

  13%
 • 11s

  Nhiều Mây

  65°

  12%
 • 12c

  Có mây

  67°

  14%
 • 1c

  Có mây

  69°

  16%
image beaconimage beaconimage beacon