Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

11
°F °C
Trời trong
 • Dễ chịu
 • Gió TTB 4 dặm/giờ
 • Áp kế 30.63 inch
 • Tầm nhìn 10 dặm
 • Độ ẩm 66%
 • Điểm Sương

Dự báo Hàng giờ - T3 22

 • 3s

  Trời quang

  13°

  0%
 • 4s

  Trời quang

  13°

  0%
 • 5s

  Trời quang

  14°

  0%
 • 6s

  Trời quang

  14°

  0%
 • 7s

  Trời quang

  13°

  0%
 • 8s

  Có nắng

  16°

  0%
 • 9s

  Có nắng

  19°

  0%
 • 10s

  Có nắng

  22°

  0%
 • 11s

  Nhiều Nắng

  25°

  0%
 • 12c

  Ít Nắng

  28°

  0%
 • 1c

  Nhiều Mây

  31°

  0%
 • 2c

  Nhiều Mây

  32°

  0%
 • 3c

  Nhiều Mây

  33°

  0%
 • 4c

  Nhiều Mây

  34°

  0%
 • 5c

  Nhiều Mây

  32°

  0%
 • 6c

  Nhiều Mây

  31°

  0%
 • 7c

  Nhiều Mây

  29°

  0%
 • 8c

  Nhiều Mây

  28°

  0%
 • 9c

  Nhiều Mây

  27°

  0%
 • 10c

  Nhiều Mây

  26°

  0%
 • 11c

  Nhiều Mây

  27°

  0%
 • 12s

  Nhiều Mây

  27°

  0%
 • 1s

  Nhiều Mây

  28°

  0%
 • 2s

  Nhiều Mây

  28°

  0%
image beaconimage beaconimage beacon