Používáte starou verzi prohlížeče. Pro optimální funkci doporučujeme používat podporovanou verzi.

Středověk vůbec nebyl zlou dobou temna. Naše představy jsou zkreslené

Logo Dotyk.cz Dotyk.cz 11.04.2022 Karmen Trojská
Jaký byl život ve středověku? Byla to doba temna? © ArtMari / Shutterstock.com Jaký byl život ve středověku? Byla to doba temna?

Termín doba temna se vžil pro období po pádu velké římské civilizace až do počátku renesance, která podle historických pramenů byla obdobím rozkvětu vzdělanosti a kultury. I když bylo dlouhé období středověku nazýváno dobou temna, v době, kdy středověk skutečně probíhal, jej nikdo takto neoznačoval. S termínem přišel učenec a básník Petrarca, ale je možné, že ho k tomuto termínu podnítil zejména nedostatek kvalitní literatury ve středověku. To on, jako její naprostý milovník, nedokázal pochopit. Stěží si ale uvědomoval, jak moc tento termín ovlivní generace budoucí a bude zobecněn daleko za hranice literatury.

Zvláštní je, že i v novodobé historii se už středověk s tímto pojmem nespojuje. Pravděpodobně to byly právě zejména války a nemoci, které lidstvo v dlouhém období 900 let sužovaly.

Slovanský trh v raném středověku © Poskytovatel: Dotyk.cz Slovanský trh v raném středověku  

Temné stránky středověku

Určitě bychom našli vícero aspektů, které přispěly k označení doby temna. V první řadě to byla politická roztříštěnost a nejednotnost, jež zavládla po rozpadu římského impéria. Pak jistě nájezdy kočovných kmenů, které plenily zemi. Objevilo se mnoho samostatných království, kde každý toužil po moci, kterou si chtěl vymoci jakkoli. Odehrávala se spousta válek a krveprolití. A bylo uznáváno pouze jediné náboženství, a to křesťanství, jehož představitelé také nebyli vždy vzorem ctností.

Spolu s politickou a vládní nestabilitou došlo k úpadku rozvoje technologií i kultury, včetně stavebnictví a architektury. Města chátrala, takže byla více náchylná nemocem a epidemiím. Lidstvo trápily smrtonosné epidemie cholery, moru, úplavice, tyfu i neštovic, a kvůli nerozvinuté medicíně nebylo moc možností, jak si s nimi poradit. Nejhorší epidemie dýmějové moru, tzv. černé smrti, se poprvé objevila v katastrofální míře na počátku 14. století a ve vlnách se vracela, aby významně snížila počet obyvatel. Města se v té době stala doslova žumpou nemocí, venkov na tom byl nepoměrně lépe.

Na dokument o životě na středověkém venkově se podívejte zde:

Šťastnější venkov

Oproti obyvatelům ve městech se venkově žilo jinak, dokonce je možné říci, že pro jeho jednoduchost i šťastněji. Lidé žili tak, aby se dokázali postarat o své hospodářství a svou rodinu, neměli vysoké nároky a snažili se žít v poklidu. Venkov nebyl tolik zasažen epidemiemi ani nemocemi a lidé zde žili od soumraku do úsvitu stejně, jako byli zvyklí. Samozřejmě, že i zde byla patrná ztráta gramotnosti, ale protože nebylo moc s čím porovnávat, lidé si ji méně uvědomovali. Problém s nedostatečným medicinským vzděláním zde byl podobný – takže i na venkově lidé umírali předčasně, k čemuž přispívala i těžká práce, ženy umíraly při porodech a šťastné bylo to dítě, které přežilo.

Na venkově docházelo pouze k malým šarvátkám, nedocházelo k přepadením ani masovým krveprolitím.

Jak žil ve středověku nevolník? © Poskytovatel: Dotyk.cz Jak žil ve středověku nevolník?

Středověk nebyl tak špatný

Pokud bychom ale srovnávali celé období středověku s celými dějinami, rozhodně nešlo o dobu více hrozivou, než byla období jiná. Přes jakoukoli "temnotu", která může být přítomna, lidé stále dokázali, stejně jako kdykoli předtím i potom, vytvořit nějaké světlo a energii a vždy se posunout vpřed.

Renesance pak znamenala rozkvět všech odvětví a disciplín, jež ve středověku stagnovaly, ale takových období bylo v dějinách více. Nesporné je, že křesťanství mělo silný vliv na všechny aspekty společnosti. Kdybychom ale období středověku nepřekonali, těžko by se vyvinula společnost v Evropě taková, jaká dnes je.

Doba temna versus skutečná doba temnoty

Je tady samozřejmé tvrdit – a rozhodně to není nic nového – že každá doba měla něco do sebe. A je dobré připomenout, že kromě období temna, jímž byl středověk neprávem nazýván, existovalo i skutečné období temna – zhruba 18 měsíční období, v roce 536, kdy na Evropu a část Asie padla hustá mlha, která zabraňovala slunečním paprskům dopadat na Zemi. V té době lidé skutečně žili v temnotě, která uvrhala lidi do deprese, teploty prudce klesaly a lidé umírali, protože většina plodin nedostatkem světla zahynula.

Když se tedy řekne středověk, většina lidí si představí ponurý svět, ve kterém žili lidé sužovaní nemocemi ve špíně a hladu. Avšak středověk má i svou světlou stránku a vděčíme mu za valnou část naší moderní společnosti.

 

Zdroje:

www.ctidoma.czwww.grunge.com

 
AdChoices
AdChoices

VÍCE OD DOTYK.CZ

image beaconimage beaconimage beacon