Du bruger en ældre browserversion. Brug en understøttet version for at få den bedste MSN-oplevelse.

Sundhedsskadeligt stof fundet i to drikkevandsboringer: Minister vil have alle vandværker undersøgt

Ingeniøren's logo Ingeniøren 24-04-2019 Simone Etwil
Sundhedsskadeligt stof fundet i to drikkevandsboringer: Minister vil have alle vandværker undersøgt © Das Büro Sundhedsskadeligt stof fundet i to drikkevandsboringer: Minister vil have alle vandværker undersøgt

Et nyt pesticidfund har fået miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, til at kræve, at alle landets kommuner skal teste drikkevandet for det giftige stof, da man har en mistanke om at stoffet kan være kræftfremkaldende. Det skriver han i et brev til Folketingets miljø – og fødevareudvalg.

»Resultatet har fået os til at kræve, at alle kommunerne undersøger deres drikkevandsboringer for stoffet, og drikkevandsbekendtgørelsen opdateres, så det bliver obligatorisk at teste for stoffet fremadrettet,« fortæller Rasmus Moes, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

Læs også: Alarmerende ny opgørelse: Pesticider i fire ud af ti vandboringer

Fakta: Anvendelse af chlorothalonil i Danmark

Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som pesticid som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

I EU er det den 22. marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt, og anvendelsen skal derfor ophøre inden for maksimalt 18 måneder i lande, der har godkendt midler med stoffet.

Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser.

Stoffet er ikke ansøgt inden for fristen efter biocidreglerne i EU, og de sidste biocidanvendelser er forbudt i 2011.

Kilde: Miljø- og fødevareministeren

De præcise sundhedsmæssige konsekvenser er endnu ukendte

Opdagelsen af det skadelige stof sker i forbindelse med, at Danske Regioner har kortlagt hvilke pesticider, der er blevet brugt i Danmark fra 1960'erne og frem. Man har derefter screenet for 233 af stofferne på 106 forskellige lokationer i hele landet. Og chlorothalonil-amidsulfonsyre er blevet fundet i 230 af 639 prøver. Det er den store hyppighed har fået regionerne til at reagere, da chlorothalonil-amidsulfonsyre mistænkes for at være kraftfremkaldende.

Ifølge Claus Vangsgaard, der er seniorkonsulent i Danva, har han ikke stiftet bekendtskab med stoffet før nu. Og det betyder, at der er begrænset viden om de sundhedsmæssige konsekvenser.

»Jeg har arbejdet drikkevand i 20 år, og jeg har indtil for få uger siden aldrig hørt om chlorothalonil-amidsulfonsyre. Vi ved simpelthen ikke ret meget om hvor skadeligt stoffet er, men når grænseværdien er sat så lavt, så er det fordi man har en mistanke om, at det kan være meget skadeligt,« siger han.

Læs også: 400.000 københavnere drikker vand med rester af nyopdaget stof

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et fungicid, der i Danmark blev brugt i landbruget fra starten af 80'erne og indtil 2000, og frem til 2011 var det tilladt som biocid i træmaling og bundmaling. På europæisk niveau er det først stoppet med at være godkendt fra marts 2019, og er stadig i gang med en 18 måneder lang udfasning. Stoffet antages at være så sundhedsskadeligt, at grænseværdien er sat til 0,01 mikrogram/liter. Til sammenligning ligger grænseværdien normalt på 0,1.

Ifølge Miljøstyrelsen vil det tage et par måneder, før kommunerne har gennemført undersøgelserne af drikkevandet, og man ved hvor udbredt problemet er, men de vil hurtigst muligt sætte det på listen over stoffer, som er obligatoriske for vandværkerne at teste for fremadrettet. Alligevel mener Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen ikke, at der er grund til bekymring fra borgernes side.

»Der er en grund til, at vi tager det alvorligt, og at der handles med det samme, men vi skal også huske, at undersøgelsen tager udgangspunkt i punktkilder, så den hurtige handling er også udtryk for forsigtighed,« siger han.

75 nye kemikalier

Det var ikke kun chlorothalonil-amidsulfonsyre, som Danske Regioner fandt i forbindelse med undersøgelsen. Der er fundet i alt 129 forskellige stoffer, hvoraf de 75 er stoffer der aldrig før er blevet fundet i dansk grundvand.

Læs også: Politisk aftale sikrer omfattende screening af drikkevandet

Derfor mener Maria Reumert Gjerding, der er generalsekretær i Danmarks Naturfredningsforening, at ministerens tests for chlorothalonil-amidsulfonsyre er nok. Vandværkerne skal også gås efter i sømmene for de 74 øvrige stoffer, vi ikke før har kendt i Danmark.

»Det er selvfølgelig fint, at ministeren reagerer, men vi mener, at undersøgelsen bør udvides til at omfatte alle de nye stoffer, der er fundet, men som kommunerne ikke allerede i dag undersøger for,« siger hun i en pressemeddelelse.

Jobopslag fra Jobfinder

image beaconimage beaconimage beacon