Du bruger en ældre browserversion. Brug en understøttet version for at få den bedste MSN-oplevelse.

IPCC slår fast med syvtommersøm: Isen smelter, og havet stiger

Ingeniøren's logo Ingeniøren 25-09-2019 Teknologiens Mediehus
Is på retur. Gletjerne på den artiske halvø trækker sig tilbage. © British Antarctic Survey Is på retur. Gletjerne på den artiske halvø trækker sig tilbage.

Der bliver færre fisk i verdenshavene generelt. Men hvis udviklingen fortsætter, er det meget sandsynligt, at havene omkring polerne vil blive mere næringsrige og dermed forbedre fiskeriet omkring Grønland. Det er er en af konklusionerne på den netop offentliggjorte rapport “IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”.

Rapporten er delt op i tre dele, hvor den første dokumenterer de ændringer, vi allerede har set i forhold til afsmeltning af gletsjere og konsekvenserne for havet omkring. Her har arbejdsgruppen beregnet, at der mellem 2006 og 2015 forsvandt 278 (+/- 11) gigaton grønlandske indlandsis om året. Det svarer til en årlig havstigning på 0,77 (+/- 0,03) mm.

Sydpolen mistede 155 (+/- 19) Gigaton, og fra verdens gletsjere forsvandt der årligt i samme periode, 220 (+/- 30) gigaton. Det giver en samlet havstigning på 18,1 mm over ti år.

Foruden tabet af ismasse er det også blevet beregnet, hvor meget snemængderne på land er blevet reduceret i perioden, og hvordan temperaturen i permafrosten er steget.

Det slås også fast med meget stor sandsynlighed, at temperaturen i verdenshavene er steget konstant siden 1970 og dermed har optaget mere end 90 procent af overskudsvarmen i Jordens klimasystem. Det har ført til en højere frekvens af “hedebølger” i havet og en forsuring af vandmassen på grund af et øget optag af CO2.

Illustrationen viser fiskebestandens udvikling. Havet omkring Grønland kommer til at vrimle med fisk, mens farvandene omkring Danmark vil se et svind på mellem 10 og 20 procent. Illustration: IPCC © IPCC Illustrationen viser fiskebestandens udvikling. Havet omkring Grønland kommer til at vrimle med fisk, mens farvandene omkring Danmark vil se et svind på mellem 10 og 20 procent. Illustration: IPCC

Temperaturen stiger, mens Golfstrømmen består

Anden del af rapporten fokuserer på udviklingen over det 21. århundrede, og her forudsiges det, at verdens have overgår til en ny fase uden fortilfælde, hvor temperaturerne næsten med sikkerhed vil fortsætte med at stige, vi vil se en yderligere forsuring, og oxygen-niveauerne vil falde. Forsuring vil påvirke kalkdannende havdyr som koraller, muslinger og krebsdyr og derved balancen i økosystemet.

Grønland og Antarktis forventes med stor sandsynlighed fortsat at miste masse med stigende hastighed gennem det 21. århundrede og videre. Uden massive reduktioner af CO2-udledningen forudsiges hastigheden af afsmeltningen at være markant højere. Men rapporten viser samtidig at udviklingen med stor sandsynlighed kan bremses, hvis vi handler nu.

Det forudsiges også, at Golfstrømmen, der fragter varmt saltholdigt vand mod nord i Atlanterhavet, og køligere vand mod syd som en vigtig del at klodens klimasystem, vil blive svækket. Et decideret kollaps er dog højst usandsynlig, uanset scenariet, konkluderer rapporten.

Færre fisk totalt, men flere ved Grønland

I rapporten konkluderes det også, at biomasse for havdyr med nogen sandsynlighed vil falde, og at der vil ske en betydelig ændring i artssammensætningen. Ændringen vil gå mest ud over tropiske egne, hvor der blive færre fisk. Hvis vi fortsat udleder, som vi gør i dag, vil det omvendt betyde en øget fiskebestand ved polerne, herunder Grønland.

I tredje del af rapporten peger forfatterne på en lang række barrierer for at komme i gang med at løse problemerne. Det handler blandt andet om den tidsmæssige ubalance mellem forandringerne i klimaet og regeringers planlægningshorisont. Men der er også anbefalinger til løsninger, for eksempel reetablering af mangroveskove i de tropiske områder, som både kan beskytte kystlinjer og optage store mængder CO2.

Jobopslag fra Jobfinder

image beaconimage beaconimage beacon