Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης


Σημαντική ανακοίνωση

Η εφαρμογή και ο ιστότοπος MSN Υγεία και Άσκηση (συλλογικά «Υγεία και Άσκηση») σκοπό έχουν να προάγουν τη γενική υγεία και ευεξία. Η Microsoft δεν έχει σκοπό ούτε τις παρέχει για ιατρική θεραπεία, συμβουλές ή διάγνωση. Για ιατρική θεραπεία, συμβουλές και διάγνωση, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία του κλάδου υγείας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η εφαρμογή Υγεία και Άσκηση και το περιεχόμενό της παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβειά τους, την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους. Μην παραβλέπετε ιατρικές συμβουλές με βάση την εφαρμογή Υγεία και Άσκηση. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε επαγγελματία του κλάδου υγείας (α) αν έχετε κάποια ιατρική πάθηση, (β) προτού ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης ή δίαιτας και (γ) για τυχόν φάρμακα που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Η βάση δεδομένων πληροφοριών φαρμάκων δεν αποσκοπεί να καλύψει όλες τις πιθανές αιτίες, τις προφυλάξεις, τις αλληλεπιδράσεις ή τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.


Πρόγραμμα ελέγχου συμπτωμάτων

Το Πρόγραμμα ελέγχου συμπτωμάτων είναι μια βιβλιοθήκη πληροφοριών υγείας που σας επιτρέπει να αναζητείτε παθήσεις που συνδέονται με τα συμπτώματα που εισάγετε. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιατρικές συμβουλές, θεραπεία ή διάγνωση. Μη βασίζεστε στην εφαρμογή Υγεία και Άσκηση ως εργαλείο διάγνωσης. Εάν πάσχετε από μια συγκεκριμένη ιατρική πάθηση, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία του κλάδου υγείας.


Προγράμματα παρακολούθησης

Προγράμματα παρακολούθησης, όπου διατίθενται, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκευτούν τα προσωπικά σας αρχεία. Δεν αποσκοπούν να χρησιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν από κοινού με ιατρούς ούτε να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση, διαχείριση ή θεραπεία μιας ιατρικής πάθησης.


Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Φαρμάκων

Η Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Φαρμάκων δεν αποσκοπεί να καλύψει όλες τις πιθανές αιτίες, τις προφυλάξεις, τις αλληλεπιδράσεις ή τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία υγεία σας για να απαντήσετε σε ερωτήσεις για φάρμακα που σας έχουν χορηγηθεί.

Το περιεχόμενο δεν περιέχει πληροφορίες ειδικές κατά χώρα, όπως πληροφορίες νομοθετικού φορέα ή πληροφορίες ανάκλησης φαρμάκου ειδικά κατά χώρα.


Άσκηση

Το περιεχόμενο για άσκηση και άθληση δεν είναι κατάλληλο για όλους τους χρήστες. Αξιολογήστε προσεκτικά το επίπεδο σωματικής φόρμας σας και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης. Η Microsoft και οι προμηθευτές της δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν τραυματισμό.


Θερμιδικοί στόχοι

Ενδεχομένως να χρειάζεστε περισσότερες ή λιγότερες θερμίδες την ημέρα από τον εμφανιζόμενο στόχο. Οι στόχοι έχουν εκτιμηθεί με βάση πληροφορίες προφίλ που εισάγετε, όπως το φύλο, το ύψος, η ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητάς σας. Πολλοί ειδικοί συνιστούν όχι λιγότερες από 1.200 θερμίδες την ημέρα για τις γυναίκες και όχι λιγότερες από 1.800 θερμίδες την ημέρα για τους άνδρες. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα δίαιτας.


Θρεπτικά στοιχεία

Τα θρεπτικά επίπεδα έχουν αντληθεί από τις εκθέσεις Διατροφικών Προσλήψεων Αναφοράς της Αμερικανικής. Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (NAS). Όταν οι Συνιστώμενες Διατροφικές Μερίδες (RDA) δεν είναι διαθέσιμες, μπορεί να εμφανίζεται η Κατάλληλη Πρόσληψη (AI).

Η NAS ορίζει RDA για να ικανοποιούνται οι ανάγκες σχεδόν όλων των υγιών ατόμων (97 έως 98 τοις εκατό) σε μια ομάδα. Η AI χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να καθοριστεί η RDA με σιγουριά και συνιστάται με βάση την παρατήρηση φαινομενικά υγιών ατόμων. Ανεκτό Ανώτερο Όριο (UL): Το μέγιστο επίπεδο ημερήσιας πρόσληψης θρεπτικών συστατικών που είναι πιθανό να μη θέτει κανέναν κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Εκτός κι εάν ορίζεται διαφορετικά, το UL αντιπροσωπεύει τη συνολική πρόσληψη από τροφές, νερό και συμπληρώματα.


image beaconimage beaconimage beacon