Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Οι πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου

Λογότυπο Photos Photos | Διαφάνεια 1 από 51: Denamrk; Singapore

Οι πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης, η ειρήνη στον κόσμο έχει βελτιωθεί φέτος με θετικά αποτελέσματα σε 93 χώρες. Η 11η κατάταξη του δείκτη αξιολόγησε 163 χώρες βάσει 23 ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που διασφαλίζουν την ειρήνη είναι η καλή λειτουργία του κράτους, η δίκαιη κατανομή του πλούτου, η εκπαίδευση, η ελευθεροτυπία καθώς και η ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους. Η εξασφάλιση και η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η εξάλειψη της διαφθοράς κρίνονται αναγκαία συστατικά για την δικαιοσύνη και τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Το 2017 η χώρα μας βρέθηκε στην 73η θέση παγκοσμίως και στην 32η σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κάντε κλικ και δείτε τις χώρες που βρέθηκαν στις 50 πρώτες θέσεις. 

Δείτε ακόμη στο MSN: Οι 23 σημαντικότεροι ηγέτες όλων των εποχών

© DeAgostini/Getty Images; Scott Halleran/Getty Images
image beaconimage beaconimage beacon