You are using an older browser version. Please use a supported version for the best MSN experience.

Cuộc họp của các nhóm hội cộng đồng người Việt ngày 7 tháng 4 năm 2019

Chủ tịch Hội người Việt Toronto Kien Le — đang cầm micrô — kêu gọi bỏ phiếu chống lại SBTN. Đây là đoạn trích từ cuộc họp các nhóm hội cộng đồng vào ngày 7 tháng 4 năm 2019.
AdChoices
image beaconimage beaconimage beacon