You are using an older browser version. Please use a supported version for the best MSN experience.

Pembentangan RMK12 lewat dan perlu disemak

BERITA SEMASA 28 SEPTEMBER 2021 Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pembentangan RMK12 sudah terlewat setahun yang merangkumi tahun 2021 hingga 2025 memandangkan sekarang sudah sampai ke penghujung tahun dan ia perlu disemak semula dalam masa setahun supaya lebih tepat dengan keperluan semasa. #BeritaSemasa #Parlimen #SinarHarian

Most Recent

image beaconimage beaconimage beacon