Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Kouluruokailu ja päivähoito hämmentää suomalaisia poikkeusoloissa – Opetusministeri Li Andersson antaa nyt selvät ohjeet

Uusi Suomi – logo Uusi Suomi 18.3.2020 Minna Karkkola
Opetusministeri Li Andersson © Emmi Korhonen / Lehtikuva Opetusministeri Li Andersson

Hallitus on kertonut lisää koronatoimista. Tiedotustilaisuuden aiheena on varhaiskasvatus, koulutus, kulttuuri ja liikunta.

Suomalaisia on hämmentänyt hallituksen linjaus varhaiskasvatuksesta ja siitä, että päiväkodit pysyvät auki, vaikka koulut yleisesti ottaen suljetaan. Opetusministeri Li Andersson (vas) selvensi ohjeistusta hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Andersson kiitti aluksi tiedotustilaisuudessa Suomen opettajia siitä, että he olivat valmiita siirtymään nopeasti poikkeuksellisiin järjestelyihin, jotka ovat tulleet voimaan tänään.

Opetus jatkuu poikkeusjärjestelyistä huolimatta, opetusministeri korostaa. Mahdollisuudet jatkaa opintoja halutaan turvata. Andrssonin mukaan lain valmistelu opetus- ja kulttuuriministeriössä jatkuu normaalisti.

”Jatkamme työtä, jota tehdään oppivelvollisuuden laajentamisen eteen”, Andersson sanoi.

Varhaiskasvatuksen osalta hallitus on päättänyt, että yksiköt ja esiopetus pysyvät auki kaikille lapsille. Kaikkien vanhempien on Anderssonin mukaan jatkossakin mahdollista viedä lapsi päivähoitoon, jos tarve sitä vaatii.

Hallitus on antanut kuitenkin vahvan suosituksen, että jos vain mahdollista, myös varhaiskasvatusikäiset lapset hoidetaan kotona.

Anderssonin mukaan suomalaisilta on tullut paljon kyselyjä siitä, miksi päiväkodit pidetään auki. Syy on hänen mukaansa se, että myös poikkeustilanteessa halutaan mahdollistaa vanhempien työnteko ja etätyöskentely vanhemmille, joilla on siihen mahdollisuus. Monet asiantuntijat ovat Anderssonin mukaan varoittaneet siitä, että jos päiväkodit suljetaan, kasvaa todennäköisyys sille, että hoitovastuu siirtyy isovanhemmille, jotka kuuluvat riskiryhmään.

Andersson muistuttaa, että tarkoitus on nimenomaan vähentää isovanhempien ja lastenlasten välisiä kontakteja.

Monet ovat ministerin mukaan kysyneet, miten toimia poikkeustilanteessa, jos lapsen hoitaminen kotona ei onnistu.

”Toistan, että siinä tilanteessa on edelleen madollista viedä lapsi päiväkotiin. Tämä harkinta on vanhempien ja perheiden ja pitkälti myös vanhempien ja työnantajan välisen harkinnan pohjalta tehtävä.”

Ihmisiä on askarruttanut myös se, miten päivähoitomaksujen käy poikkeustilanteessa. Asiakasmaksulaissa ei ole Anderssonin mukaan huomioitu nykyistä poikkeustilannetta, eli kunnat päättävät näistä maksuista. Hallitus pitää toivottavana, että kunnat poikkeustilanteessa harkitsevat maksujen perimättä jättämistä, jotta voidaan kannustaa vanhempia hoitamaan lapsensa kotona.

Perusopetuksen osalta hallitus on päättänyt, että siirrytään poikkeusjärjestelyihin ja peruskouluikäiset lapset opiskelevat kotona niin, että saavat tehtäviä omalta opettajalta.

Tiettyjä poikkeuksia on, ja osa lapsista voi saada lähiopetusta koulussa. Voit katsoa poikkeukset tarkemmin täältä.

Kouluruokailu on puhuttanut Anderssonin mukaan yhteiskunnassa. Kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua niille, jotka opiskelevat kotona. Oikeutettuja kouluruokaan ovat ministerin mukaan vain ne lapset, jotka saavat lähiopetusta poikkeuksen perusteella.

Kunnat voivat kuitenkin oman harkinnan mukaan järjestää kouluruokailua muille lapsille, mutta hallitus kannustaa vahvaan harkintaa, koska rajoitusten tarkoitus on vähentää lähikontakteja pienten lasten osalta.

Ministeri itse pitää suositeltavana sitä, että kouluruokailua järjestetään tarvepohjaisesti etäopetuksessa oleville, jos kunta tällaista kouluruokailua haluaa järjestää.

Anderssonin mukaan opettajien asema on herättänyt kysymyksiä ja on kyselty, voiko koulutuksenjärjestäjä määrätä opettajan koulujen tiloihin opettamaan.

Andressonin mukaan asia on työnantajien eli kuntien ja koulutuksenjärjestäjien harkintavallassa. Koska opetus jatkuu, työnantajan direktio-oikeus on voimassa kuten myös opettajien työntekovelvoite. Andersson kannustaa paikallisesti hyvään ja rakentavaan vuoropuheluun.

Lukukauden mahdollisesta pidentämisestä ei ole ministerin mukaan tehty linjausta tai päätöstä.

Myös lukioissa ja ammatillisessa opetuksessa on siirrytty etäopetukseen.

Yo-kokeet toteutetaan aiemmin ilmoitetussa tiivistetyssä aikataulussa, sillä halutaan turvata oppilaiden mahdollisuus suorittaa kokeet loppuun ja valmistua kevään aikana.

Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä Uusi Suomi

image beaconimage beaconimage beacon