Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

”Onko pakko?” Suomalaisilta tulvi kysymyksiä rajuista toimista – Nyt vastaa oikeusministeriö

Uusi Suomi – logo Uusi Suomi 18.3.2020 Minna Karkkola
Kuvituskuva © Maskot / Getty Kuvituskuva

Valtioneuvosto on julkaissut vastauksia kysymyksiin hallituksen linjauksesta kokoontumisten rajoittamisesta. Pääsääntönä on jokaisen vastuu noudattaa omaehtoisesti ohjeita.

Ministeriöihin ja virastoihin tulee nyt paljon kyselyjä hallituksen koronalinjausten soveltamisesta käytännössä, kertoo valtioneuvoston kanslia.

Oikeusministeriö on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin erityisesti koskien hallituksen linjausta julkisista kokoontumisista.

”Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla”, linjasi hallitus maanantaina muiden järeiden toimien ohella.

Nyt koottuja vastauksia luvataan täydentää jatkuvasti.

Tiedotteen mukaan pääsääntö on se, että jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia ja ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat niitä.

”Jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa, ihmisten pitää vältellä sosiaalista kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Näin on tehtävä, jotta suojataan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja terveydenhuoltojärjestelmä ei ylikuormitu”, tiedotteessa todetaan.

Valtioneuvosto päätti kokoontumisrajoituksista koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi maanantaina 16. maaliskuuta ja linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka. Tämä päätös saatettiin voimaan aluehallintovirastojen määräyksillä eilen tiistaina 17.3.2020.

Avit varautuvat määräysten jatkamiseen

Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät yli 10 hengen yleisötilaisuudet. Aluehallintovirastot varautuvat siihen, että päätösten voimassaolon umpeutuessa saattaa olla tarve harkita uusia vastaavia päätöksiä. Aluehallintovirastot seuraavat aktiivisesti tilanteen kehittymistä alueillaan ja tekevät tilanteen mukaiset päätökset määräysten jatkamisesta.

Poliisi valvoo kokoontumisrajoituksia muiden tehtäviensä ohessa ja korostaa tiedotteessaan,e ttä jokaisen on nyt syytä ymmärtää vastuu toimistaan. Poliisi estää, keskeyttää ja päättää tilaisuudet, joissa järjestäjä ei noudata velvollisuuksiaan peruuttaa yleisötilaisuuksia. Sen sijaan poliisi ei voi kieltää ennakolta yleistä kokousta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toivoo, että poliisiasemille mennään vain, jos se on välttämätöntä. Hän muistuttaa, että poliisilla on laajat sähköiset palvelut, kuten lupien hakeminen netissä, sähköinen rikosilmoitus, nettivinkki ja neuvontapalvelu.

”Jokaisen on nyt syytä ymmärtää vastuu omasta käyttäytymisestään ja vastuu myös muista ihmisistä. Koronaviruksen pysäyttämiseksi tehtävät toimet koskettavat jokaista. Meillä kaikilla on mahdollisuus ja samalla painava velvollisuus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tilanne pääsee normalisoitumaan”, Kolehmainen sanoo tiedotteessa.

Nämä kysymykset oikeusministeriö käy läpi

Hallitus on kieltänyt sellaisten julkisten kokoontumisten järjestämisen, johon osallistuu yli 10 henkeä. Millaisia tilaisuuksia tämä tarkoittaa?

Yli 10 hengen kansalaistilaisuuksien koollekutsuminen on kielletty. Kielto koskee yleisölle järjestettävää avointa kokousta riippumatta siitä, pidetäänkö se sisätiloissa tai ulkona. Kielto koskee sekä yleisiä kokouksia että yleisötilaisuuksia.

Yleinen kokous tarkoittaa tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Yleisötilaisuus on pääsääntöisesti yli 10 hengen tilaisuus, johon osallistuja osallistuu omasta aloitteestaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut niihin rinnastuvat tilaisuudet, kuten teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt, samoin kuin messut, kilpailut ja urheilutapahtumat.

Poliisin mukaan laissa tarkoitettuja kokouksia ja tilaisuuksia eivät ole esimerkiksi pihapelit tai ravintolassa ja elokuvateatterissa käynti.

Entä julkisyhteisöt ja uskonnolliset yhteisöt?

Rajoitus ei koske julkisyhteisöjen järjestämiä virallisia tilaisuuksia, eikä uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluvia tilaisuuksia, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa.

Julkisyhteisöt ovat kuitenkin jo nyt oma-aloitteisesti rajoittaneet voimakkaasti tilaisuuksien järjestämistä. Uskonnolliset yhdyskunnat vastaavat itse linjauksen noudattamisesta.

Saako yhdistyksen kokoukset ja yhtiökokoukset järjestää?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä yleisötilaisuuksina pidetään myös yhdistysten kokouksia ja yhtiökokouksia. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Niitä ei saa järjestää, jos niihin osallistuminen edellyttää kutsua tai tietyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta voi osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella pitää luonteeltaan yksityisenä. Linjauksen rajana on 10 henkilöä, joten pienten yhtiöiden ja yhteisöjen kokoukset voidaan pitää.

Isompia kokouksia kannattaa lykätä, jos sovellettava lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys sen mahdollistavat. Jos määräaika on umpeutumassa, joutuu yhteisön johto arvioimaan, onko kokousta parempi lykätä vai yrittää toteuttaa se poikkeusjärjestelyillä kuten valtakirjoilla tai etäyhteyksillä. Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti. Vastuu kokousten järjestämisestä osakkaille turvallisella tavalla on aina yhtiöllä.

Saako kokoontumisesta rangaistuksen?

Linjaus perustuu tartuntatautilakiin, jossa ei tätä säännöstä (58 §) koskevaa rangaistussäännöstä ole. Se vaikuttaa myös kokoontumislain soveltamiseen, jota poliisi valvoo. Kokoontumislain vastainen toiminta voi olla rangaistavaa kokoontumisrikkomuksena, jolloin maksimirangaistus on sakko.

Poliisi kertoo, että poliisin ensisijainen toimintalinja on antaa neuvot, kehotukset ja käskyt yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Pitääkö kaupat ja ravintolat nyt sulkea?

Ei. Kauppakeskukset, asemarakennukset, ravintolat tai muut yleisön käytössä olevat tilat voivat olla auki. Ravintolassa ruokailusta ei siis tule ”julkista kokoontumista” sillä perusteella, että asiakkaiden lukumäärä ylittää kymmenen.

Asiakkaiden tulisi ottaa huomioon se, että Suomessa vallitsevat nyt poikkeusolot. Etäisyyttä kanssaihmisiin on hyvä pitää.

Vaikka hallituksen linjaus ei koske yritystoimintaa, yritysten olisi hyvä muuttaa toimintatapojaan uudessa tilanteessa. Niiden tulisi pyrkiä palvelemaan ihmisiä yksilöllisemmin, pienempinä asiakasryhminä tai porrastamalla tapaamisia. Esimerkkinä tästä ovat vaikkapa Facebookin kautta toimivat tuottajien suoramyyntiryhmät, joissa asiakkaat ja myyjät tulevat paikalle sovittuna aikana.

Hallituksen linjauksessa on kyse kokoontumisrajoituksesta, ei liikkumiskiellosta.

Entä kampaamot ja parturit, fysioterapia ja niin edelleen?

Näiden alojen yritykset voivat olla auki. Linjaus koskee kokoontumisia eikä yksilöllisten palvelujen tarjontaa. Myös yksilöllisten palvelujen tarjoajien on silti syytä ottaa huomioon poikkeusolot. Asiakkaiden välisiä etäisyyksiä olisi hyvä kasvattaa ja järjestää palvelut siten, että asiakkaiden kohtaaminen on minimissä.

Saako jumppatunnilla käydä? Entä elokuvissa?

Kokoontumista koskeva linjaus rajoittaa kaiken kokoontumisen 10 henkilöön.

Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen sulkemista koskeva suositus koskee kaikkea yksityisesti järjestettyä ryhmäliikuntaa ja yksityisiä kuntosalipalveluja. Niiden sulkemista siis suositellaan.

Elokuvateatterit kuuluvat sekä kokoontumisia koskevan lakiperusteisen rajoituksen että muun muassa teattereita koskevan suosituksen piiriin. Elokuvateatterit saavat olla auki, mutta niitä suositellaan suljettavaksi. Ne voivat myös näyttää elokuvia, mutta ne eivät saa päästää näytöksiin enempää kuin 10 henkeä kerrallaan.

Saako joukkoliikennettä yhä käyttää?

Kyllä. Rajoitukset eivät koske julkista liikennettä. Etäisyyttä kanssamatkustajiin on hyvä pitää.

Järjestetäänkö oikeuden istuntoja?

Kyllä, tuomioistuimet jatkavat toimintaansa kuten muukin hallinto. Istuntoaikojen siirtoja ja käsittelyjen lykkäytymisiä varmasti tulee, mutta siitä tuomioistuin ilmoittaa asianosaisille suoraan.

Onko pakko?

Rajoitukset on tehty ihmisten suojelemiseksi, eikä kenenkään tulisi pohtia, miten linjauksia voi kiertää.

Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä Uusi Suomi

image beaconimage beaconimage beacon